worst semester ever

Apr 11 2009

Not feeling well, mentally and physically. I’ve been bothered by the stomach thing, and that sleeping disorder for so long. I hate it! Makes me not eating well, not sleeping well, and oversleeping.

This is the worst semester I’ve ever been through in NUS, even if the NOC offer counts.

Suddenly saw a quote from Dr Randy: “Brick walls are there for those who don’t want it badly enough”.

One response so far

  1. Phải thay đổi và cố lên thôi, tao nghĩ mày cố cân bằng lại cuộc sống, nên đi bộ nhiều hơn, tập sống đúng giờ 1 tí, đừng quá thất vọng vì những điều đã qua, chẳng phải mày vẫn hay khuyên tao nhiều thứ đó sao? Mập của mày rất lo cho mày đó, ba mẹ và chị Gin nữa? Hãy cố nhìn mọi thứ thoáng và ổn 1 tí, tìm niềm vui ở cỏ cây hoa lá, và những lúc nói nhảm với bạn bè? Tao đã làm được, mày cũng sẽ làm được phải không Cận, tao tin ở mày, chỉ là 1 thời gian khó khăn thôi mà, xả cho bạn bè sẽ tốt hơn đó?

Leave a Reply