Me

Jan 16 2013

Hồi nhỏ chướng. Có lần đòi Me mua đồ chơi cho bằng được. Vậy là ngày hôm sau Me dẫn ra shop đồ chơi mua cho con Robo. Mình nhớ là 95,000 VND (~4-500,000 bây giờ). Chơi được một ngày banh ta lông cá không chơi nữa. Bây giờ lớn rồi nghĩ lại thì mới thấy tiếc. Vậy mà Me cũng chiều.

Hồi nhỏ ngủ hay ôm Me, cũng phải đến sau năm lớp 5, lớp 6 mới thôi. Mà không chịu nằm gối đâu, phải bắt mẹ đưa tay ra để kê đầu. Giờ nghĩ lại nằm vậy chắc phải tê tay lắm. Thỉnh thoảng cúp điện Me còn lấy quạt tay quạt cho nữa. Vậy mà chẳng thấy than gì.

Hồi đó ba mẹ nuôi thằng này khổ thiệt.

Sáng sớm ngủ dậy nghĩ luẩn quẩn, nhớ mẹ.

Tags: ,

No responses yet

Leave a Reply