Mưa

Apr 05 2009

nó nhìn ra cửa sổ. mưa. trời buồn.  nó còn buồn hơn. tự nhiên nó cảm thấy thoải mái hơn khi trời mưa, nó biết có người cùng buồn với nó (ông trời). nó ước mưa thật to, đủ to để tiếng mưa ác đi những dòng suy nghĩ trong đầu nó.

vậy mà ông trời cũng ko thương nó, ngay khi viết những dòng này, mưa đã thưa đi, có dấu hiệu dừng hẳn. nó lại ngồi 1 mình, cặm cụi làm bài tiếp.

Tags:

No responses yet

Leave a Reply