Miền Trung

Oct 01 2009

Mấy ngày nay lu bu với nhiều chuyện, ko lên mạng đọc tin. Hôm qua nhận email của con Lan, lật đật mở VNX ra xem, tự nhiên thấy muốn khóc. Miền Trung là quê của nó, người thân của nó, nếu ko ở Sài Gòn, thì chỉ có thể ở miền Trung.

Nó ngồi nghĩ hoài, ko biết khi nào đồng bào mình mới bớt khổ, mới có 1 cuộc sống đầy đủ hơn. Cuối cùng nó quyết định bước tiếp, hẹn vài năm sau sẽ quay lại quê hương.

I’d like to urge all of you, those who read my blog (I know it’s not a lot of people) to open your heart and help those people overcome this typhoon. We’re lucky to have a good life; they aren’t. Every little penny of yours, counts.

Gửi SGD50 cho Lan mà cứ muốn gửi thêm, nhưng tiền mình cũng chẳng có nhiều..

No responses yet

Leave a Reply