Home

Jan 23 2009

Disclaimer: below are random thoughts that I don’t even look over when submitting.

This time going home is something different from other time. I still feel I’m in Singapore, especially when I haven’t finished my NOC application, and still stuck with it. The more I deal with it, the worse I feel about my writing ability.

This time going back, I don’t feel like I’m back. Is it the Principle of Diminishing Return that I’ve learnt in Econs lecture not so long ago? Or is it because of all the things I have to do QUICKLY when returning to Singapore? I guess both. My parents yelled about my weight-loss and the stomach problem, that’s true.

I know it’s not good to always think about the weakness and let them make us down, but this time it stucks inside me like hell.

I’ll change to Single room by the time I fly back Singapore, it’s D103. The guy has some financial problem and wanted to swap to double room.

Suddenly I recall a quotation: “Tell me, what are you gonna do with your one, wild and precious life?”

Tags:

4 responses so far

  1. ku, apply NOC rồi UROPS tính sao?

  2. Cái đó tính sau thôi, nếu dc đi NOC rồi thì UROP cũng đâu có wan trọng d/v tui nữa. Cùng lắm rút ra khỏi SPC haha

  3. Mày ơi? Ở phòng đơn, ở dãy D cũng tốt, có gì còn có Hạ, tao nt qua nhờ nó coi sóc mày dùm? ráng khỏe nha? đau bao tử mà chuyển thành xuất huyết bao tủ là ko được đâu, chết là ko ai chơi với tao đó? ráng đi mày? tao sẽ cố gắng học av qua đó học master rồi giúp mày chữa bệnh?

  4. muốn viết nhiều lắm? Nhưng thôi chắc mày cũng hiểu lòng tao? Cố lên? chỉ bíêt nói vậy thôi?

Leave a Reply