Điệp khúc hay nhất thế giới

Mar 13 2013

Nhớ ngủ sớm nghe chưa con. Nhớ ăn uống cho đầy đủ đó đừng có bỏ ăn sáng. Trời ơi làm chi mà làm quá sức vậy ta đã nói là đừng có cố quá mà. Có muốn mua đồ ăn gì đem qua không ta mua trước cho Nhớ đừng có quên passport đó nhe.

Tác giả: Mẹ

No responses yet

Leave a Reply