Come to Singapore

Jul 09 2009

I came to Singapore at last. And I will be staying here for the next 1 month, preparing myself for the big journey ahead.
I’ve been really slacking the last couple of weeks in Vietnam, at least to my expectations and standards.

Có 2 thằng ngu, hạ cánh ở terminal 1, vì muốn kiếm chỗ gửi tiền nên lò dò lên skytrain sang terminal 2 rồi tính làm thủ tục hải quan ra luôn, đi được nửa chừng thì sực nhớ hành lý kí gửi vẫn còn ở terminal 1. Lúc người ta xuống skytrain hết, 2 thằng tiu nghỉu đứng lại trên skytrain chờ được quay lại với terminal 1.

Tự nhiên nó cảm thấy thoải mái khi vừa bước chân đến Singapore. Chắc đó là cảm giác có được khi nghĩ đến những thứ nó sẽ làm trong vòng 1 tháng tới, và kế tiếp là 1 năm mà nó *được* một lần nữa giang đôi cánh quanh một đất nước chưa lần nào nó ước được đến: Thụy Điển.

Seems that the school buses in school run 5 minutes earlier than scheduled?

Yong Xin gave me a sweater. I was totally surprised! I didn’t know he is that sweet. It is a double-side sweater. That means both right side and in-side-out will work. Black and yellow, just exactly as EH.

I did my own *real* supermarket today. Got enough kitchenware and spices and first-trial vegetables and meats. Gonna start some real cook-job tomorrow!

Chuyên mục mới mở: Cooking Vocabs:
– leek: hành lá

No responses yet

Leave a Reply