Chúc mừng sinh nhật chó Hưng

Sep 18 2009

hung_birthday

Chúc mừng sinh nhật mày, thằng bạn nối khố mất nết. Khi nào tao chưa trị cho mày nên người được tao còn chưa yên lòng.

No responses yet

Leave a Reply