Chia tay

Jun 16 2009

Vậy là đã xong rồi. 5 năm. Không ngắn, không dài.

Nếu 5 năm mà như vậy, ko dám nói là thành công, nhưng tự hào. Tự hào vì mình có lý tưởng để theo đuổi.
Cũng nhờ nó mà đã giúp mình trưởng thành hơn theo 1 hướng khác. Những con người tôi gặp, những kĩ năng tôi đã dc học, những nụ cười và niềm vui nho nhỏ tôi nhìn thấy càng làm tôi gắn bó hơn với cái công việc này, cái mà nhiều người hay gọi là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

Ngờ đâu Trại Đoàn Kết là trại cuối cùng của CLB.

Có lẽ cuộc đời mình gắn liền với đoàn, với đội, với tình nguyện.
Ai biết được.

Coi hình trại đỡ nhớ

More…

Còn đây là clip cầu mưa, có lẽ là cái mình nhớ nhất về trại

One response so far

  1. tao nghĩ mày nên dùng từ “tạm biệt” cơ? Chia tay thì có quay lại ko nhỉ? Nhưng tao nghĩ tạm biệt thì có đấy? Mày sẽ gắn mãi với Đội, Đoàn, tình nguyện và con Mập này? Hahahahah?

Leave a Reply