Câu chuyện bầy vịt

Jan 22 2012

Có một bầy vịt trên bờ hồ. Con nào con nấy tung tăng bơi lội nói cười, nhưng ở dưới mặt nước, con nào cũng tìm cách vật lộn, duỗi chân để nổi lên thôi. Con này nhìn sang con kia mà ko biết rằng nó cũng gặp những vấn đề y chang như mình vậy.

Trong xã hội này loài người cũng có khác gì bầy vịt kia. Giá mà vịt cởi mở 1 chút, cảm thông 1 chút và dựa vào nhau sống 1 chút, thì mặt hồ sẽ ấm hơn rất nhiều rồi.

One response so far

  1. Hai chữ “giá mà” đó có thể thay đổi cả một số phận và làm nên lịch sử ;)

Leave a Reply