Archive for January, 2012

Câu chuyện bầy vịt

Jan 22 2012 Published by under Life

Có một bầy vịt trên bờ hồ. Con nào con nấy tung tăng bơi lội nói cười, nhưng ở dưới mặt nước, con nào cũng tìm cách vật lộn, duỗi chân để nổi lên thôi. Con này nhìn sang con kia mà ko biết rằng nó cũng gặp những vấn đề y chang như mình vậy.

Trong xã hội này loài người cũng có khác gì bầy vịt kia. Giá mà vịt cởi mở 1 chút, cảm thông 1 chút và dựa vào nhau sống 1 chút, thì mặt hồ sẽ ấm hơn rất nhiều rồi.

One response so far

Survival and Ecstasy Guide in Stockholm

Jan 09 2012 Published by under Life

Having worked and studied in Stockholm (Sweden) for a year, me and my friend Thet coordinated a little “survival and ecstasy guide” for those exchange students coming to Stockholm to live and study.

The guide is based solely on our experiences and fond memories of Sweden so it should lack lots of awesome tips and places. Do help contribute!

Thanks to all the contributors along the way, especially to Guo Jian for sitting down 2 hours with me coming up with the first draft!

Share away to your peeps in Europe!

2 responses so far