Archive for June, 2009

Forget

Jun 17 2009 Published by under Life

Maybe I should forget about it,

..and move on.

A man lost himself for a girl yet has not pay the debt back to his country is a loser. I am a loser.

And I should not be.

One response so far

Chia tay

Jun 16 2009 Published by under Life

Vậy là đã xong rồi. 5 năm. Không ngắn, không dài.

Nếu 5 năm mà như vậy, ko dám nói là thành công, nhưng tự hào. Tự hào vì mình có lý tưởng để theo đuổi.
Cũng nhờ nó mà đã giúp mình trưởng thành hơn theo 1 hướng khác. Những con người tôi gặp, những kĩ năng tôi đã dc học, những nụ cười và niềm vui nho nhỏ tôi nhìn thấy càng làm tôi gắn bó hơn với cái công việc này, cái mà nhiều người hay gọi là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

Ngờ đâu Trại Đoàn Kết là trại cuối cùng của CLB.

Có lẽ cuộc đời mình gắn liền với đoàn, với đội, với tình nguyện.
Ai biết được.

Coi hình trại đỡ nhớ

More…

Còn đây là clip cầu mưa, có lẽ là cái mình nhớ nhất về trại

One response so far

VietnamJUMP

Jun 01 2009 Published by under Life

(or how I said it in Vietnamese, funnily, Việt Nam dza^m)

That was an unforgettable trip. 2 weeks, 35 people. Quang Nam province. We live, we sleep, we work together.

Everything is far from the usual and comfortable lifestyle that we have everyday. We gotta wash our own clothes. The water is not that clean. Sometimes it ran out of water while you’re showering. You have to queue for bath (girls), or showering under the sky (guys).
You have to walk with sands in your slippers. Mosquitoes are just everywhere.

We taught English to Grade2,3,4 pupils in a primary school. The kids are as sweet as angels, making my heart so moved. They’re just so eager when we came only at the second day. Continue Reading »

One response so far