Archive for February, 2009

My NOC

Feb 25 2009 Published by under Life

My NOC offer to Stockholm in July 2009

My NOC offer to Stockholm in July 2009

It’s Stockholm. But still, better than nothing, right?

4 responses so far

Hòn đá cuội

Feb 05 2009 Published by under Life

Am I the normal audience in this story?

Trong một buổi nói chuyện với một nhóm các doanh nhân, một chuyên gia trình bày về cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Đứng trước những người khá thành đạt trong cuộc sống, ông mỉm cười: “Sau đây là một câu hỏi trắc nghiệm”. Ông ta lấy từ gầm bàn một cái lọ rộng miệng cỡ 4 lít và một cái túi chứa những hòn đá cuội to bằng nắm tay. Ông lần lượt đặt từng hòn đá vào lọ cho đến khi không bỏ vào được nữa. “Cái lọ đã đầy chưa?” – ông hỏi.

Đầy rồi” – mọi người đáp. “Thật không?” – ông lấy từ gầm bàn ra một túi sỏi nhỏ đổ từ từ vào lọ và lắc cho các hòn sỏi chen vào tất cả các khoảng trống giữa các hòn đá cuội. Ông nhoẻn miệng cười và hỏi: “Cái lọ đầy chưa?”

Lần này thì mọi người dường như bắt kịp ông. Ai đó trả lời: “Chắc là chưa”.

“Tốt!” – ông nói và lấy ra một túi cát đổ vào lọ và cát chen đầy vào các khoảng trống giữa những hòn đá cuội và hòn sỏi. Một lần nữa, ông hỏi: “Cái lọ đầy chưa?”

“Chưa” – mọi người nhao nhao. “Tốt” – ông lập lại và vớ lấy bình nước đổ vào lọ cho đến khi nước ngập đến miệng lọ. Ông ngước nhìn mọi người và hỏi: “Minh họa này nói lên điều gì?”.

Một nhà kinh doanh nhanh nhẩu đáp: “Vấn đề là cho dù kế hoạch làm việc của bạn có sít sao thế nào đi nữa, nếu cố gắng bạn luôn có thể làm thêm nhiều việc nữa!”

“Không phải” – ông đáp – “Đó không phải là vấn đề. Điều mà minh họa vừa rồi nói lên là nếu bạn không đặt những hòn đá cuội vào lọ trước, bạn sẽ không bao giờ còn có thể nhét chúng vào được nữa”.

Cái gì là những “hòn đá cuội” trong cuộc sống của bạn? Có thể là một dự án, một hoài bão mà bạn muốn thực hiện, thời gian với những người mà bạn thương yêu, học vấn của bạn, sức khỏe của bạn.. Nhưng nhớ đặt những “hòn đá cuội” đó vào lọ trước hoặc bạn sẽ không bao giờ nhét chúng vào được. Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc mà bạn đang làm có thật sự có ý nghĩa?

Thế thì tối nay hay sáng mai khi bạn suy ngẫm về câu chuyện này, hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng điều gì là những “hòn đá cuội” trong cuộc sống của chính bạn và hãy đặt chúng vào trong lọ trước.

One response so far

New room

Feb 01 2009 Published by under Life

Spent my LNY (Lunar New Year, and God, it’s Lunar, not Ch*******) in Vietnam for 9 days, staying at home, visiting friends, visiting teacher, going pagoda. I had a shift in mind from the point I just came back home, till the time I leave for Singapore.

uyen-blog-entry-about-meMy beloved friend Fat (well I don’t know how to translate `Mập` to English in a nice way, so `Fat` there it goes) wrote me an entry in her blog, and frankly I never knows I was that great. Thought those were what I normally do to people who visit me.

Just settled with the new room, D103. In overall it’s good, just 1 annoying thing is that I haven’t get used to sleeping, I slept at 3:30 last night ): Nevertheless, the new room created a good working environment as I always wanted.

Talking about people, I have been a bit annoyed with some people who always count (Vietnamese: tính toán) for their actions. Those people sometime make me feel I don’t believe in every move of theirs. I don’t really know whether they do that for me because they meant to, or they just want to get my good thoughts for that.

Finished submitting application for NOC. There is definitely hard time ahead, the time for interview. I remember how desperate  I was when I failed for the last attempt.

I feel for you. You’re more important to me than I thought (or convinced?) myself.

Hmm, time for supper.

One response so far